top of page
Casual Business Meeting

GREENCAPITAL.PL

Specjalistyczne usługi doradcze

USŁUGI

Modern Work Space

WYCENY

udziały, akcje, przedsiębiorstwa, marki, instrumenty pochodne ...

Posiadamy unikalne i bogate doświadczenie w zakresie wycen, w tym wycen przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, marek, znaków towarowych, programów informatycznych, instrumentów finansowych czy opcji menedżerskich. Szczególne zainteresowanie odnotowujemy w czasie pandemii w obszarze szacowania rekompensat oraz utraconych korzyści na potrzeby postępowań sądowych z udziałem przedsiębiorców. W tym przypadku również możliwe okazuje się porównanie wyniku wyceny możliwej przy pełnym potencjale w porównaniu z wyceną, która wynika z regulacji / decyzji negatywnie wpływających na przedsiębiorstwo.

Casual Business Meeting

EKSPERTYZY

również na potrzeby sporów sądowych

Bogate kilkunastoletnie doświadczenie procesowe, obrona wyliczeń, odpowiedzi na opinie biegłych, możliwość współpracy podczas całego sporu w sądzie pierwszej i drugiej instancji

Również tworzenie analiz porównawczych bądź analiz zgodności w celu wykazania cech rynkowych dla transakcji wewnątrzgrupowych (na potrzeby postępowań podatkowych)

Standing Meeting

AUDYT UPADŁOŚCIOWY

Analiza przesłanek upadłościowych

Nasze doświadczenie naprawcze, licencja syndyka oraz rozległe doświadczenie sądowe posłużą Państwu w zakresie weryfikacji zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości i uniknięcia odpowiedzialności majątkowej i karnej przez osoby zarządzające działalnością przedsiębiorców, chodzi o majątek prywatny osób z zarządu (nawet jeżeli osoby te powołane zostały po optymalnym terminie złożenia wniosku, nie zdążyły się zapoznać wystarczająco z sytuacją spółki). Na bazie przekazanych informacji i dokumentów wydajemy rzeczowe ekspertyzy czy należy i jeżeli tak, to kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, ewentualnie czy należy podjąć i jakie kroki wobec wierzycieli.

Getting Coffee

NOWE RATY KREDYTOWE

Wyliczenia w zakresie sporów frankowych

Bogate doświadczenie przy tego typu wyliczeniach (dla wszystkich umów/banków oferujących w latach 2005-2009 kredyt waloryzowany bądź indeksowany kursem CHF i EUR), przeprowadzanych wyjątkowo precyzyjnie, a więc z uwzględnieniem okoliczności zmian oprocentowania z tytułu braku wpisu hipotecznego, wypłaty transz, kursów banku, aneksów, porozumień itp., które w sposób rekurencyjny wpływają na następne raty czy płatności. Bardzo konkurencyjne stawki za ekspertyzy przy zapewnieniu wysokiej jakości i terminowości.

Business Meeting

KONSULTING

doradztwo przy fuzjach i przejęciach, przekształcenia spółek

Kompleksowo obsługujemy transakcje przejęć, w szczególności wspieramy w zakresie: opracowania kompletnej dokumentacji umów wstępnych i ostatecznych, negocjacji z drugą stroną transakcji, wycen i due dilligence, również bez ujawniania danych przejmującego. Wspieramy również na określonym etapie, w zależności od wymagań i budżetu Klienta. 
Doradztwo w zakresie przekształceń i obsługa kancelaryjna wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

O MNIE

Dr Paweł Karkowski - założyciel

Po wielu latach pracy w domach maklerskich i bankach, w 2007 roku przyszedł czas na pracę w niezależnej organizacji, na organizowanie sobie aktywności według własnego uznania. Życie daje ogromną ilość okazji do wybrania aktywności, jednak im człowiek starszy, tym mniej stara się eksperymentować, a więcej korzystać. Należy wystrzegać się tej pozornej łatwości, wynikającej z bagażu doświadczenia. Przygoda schodzi na drugi plan, po pierwsze - odpowiedzialność.
Po wielu latach zrozumiałem, że oferowanie usług to nie tylko sposób na życie, ale i czerpanie satysfakcji z pomocy i poznawanie nowych ludzi. Moje usługi zawsze muszą być wymierne, opierać się muszą na matematyce finansowej, nawet jeżeli będzie to wycena opcji menedżerskich metodą symulacji Monte Carlo czy wycena logo firmy, oszacowanie utraconych korzyści czy programów /kodów informatycznych. Nawet analiza oddziaływania prawa upadłościowego na Klienta musi być matematyczna. Z tą nauką... nie dyskutuje się, nie sposób jej też lekceważyć - oto moje największe doświadczenie wyniesione z sal sądowych i szeregu opinii. Wyznaję, że nawet obsługa przekształceń, likwidacji, fuzji, przejęć, analizy due dilligence operacyjne lub strategiczne, te wszystkie usługi muszą dawać Klientowi wymierną korzyść (bieżące wpływy, czas, reputacja).
Przykład sprzed siedmiu lat: spółka (eksporter, branża montażowa) otrzymała atrakcyjną ofertę na kredyt w CHF i produkt powiązany, zlecono ocenę tej oferty. Produkt pochodny zabezpieczający poziom stopy procentowej (IRS) w zasadzie był na pierwszy rzut oka do przyjęcia, powodowałby jednak "ujemne zwroty" w przypadku obniżenia się oprocentowania EURIBOR poniżej 0%, z kolei umowa kredytowa negowała możliwość ujemnego oprocentowania. Sytuacja wtedy absurdalna w ekonomii (poziom EURIBOR wynosił ponad 1%), dziś nasza wyobraźnia powszechnie akceptuje ujemne stopy procentowe. Odrzucenie tej oferty to do dziś kilkaset tysięcy EUR zaoszczędzonych płatności.
Podejmuję się również dłuższej współpracy, zwłaszcza z Kancelariami Prawnymi oraz Syndykami, chodzi o przedstawienie argumentów ekonomicznych do pozwów (wyliczenia), pism (odpowiedzi na zarzuty, komentarze do opinii) i ich późniejszą obronę przed sądami (zeznania, zadawanie pytań świadkom i biegłym); w pamięć zapadła mi najkrótsza sprawa (10 miesięcy od nakreślenia planu sporu przez sąd do jego rozstrzygnięcia), w której zaangażowani byli prawnicy z aż  trzech krajów: Włoch, Polski i Francji, a spór był prowadzony w czwartym (Londyn, Queen`s Bench Division).

KONTAKT

ul. Domaniewska 37 lok2.43 02-672 Warszawa

504 089 151

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page